Naprapati

Har du spørsmål om Naprapati?

Naprapat Haakon Rønning Kvam

Haakon Rønning Kvam

Naprapat, MNNF
mob/SMS: 954 02 376
haakon@rygg-rehab.no

På denne siden om naprapati, tar vi opp følgende:

  • Hva er naprapati?
  • Hvordan er utdannelsen til naprapater?
  • Hvordan er forskningen på naprapati?
  • Informasjonsvideo om naprapati

Vi tilbyr naprapati ved følgende klinikker:

Hva er naprapati?

Naprapati omfatter å forebygge, utrede og behandle plager i muskler og ledd. Behandlingen skjer ved å kombinere flere behandlingsteknikker rettet mot muskelbehandling i tillegg til justering av ledd. Dette følges vanligvis opp med ulike typer av øvelser og ergonomisk rådgivning. Ved å benytte manuelle teknikker behandler naprapaten både muskler og ledd for å oppnå bedre funksjon og bevegelighet i hele kroppen. Denne helhetstenkningen, hvor ortopedisk manuell medisin kombineres med en spesifikk kunnskap om kroppens oppbygging av muskler, ledd og nervesystem er det som ligger til grunn for naprapatien.

behandling naprapat nakke

Naprapatens spesialitet er å kombinere en høy kompetanse innen ortopedisk medisin med grundig forståelse og kunnskap om bevegelsesapparatets ulike funksjoner. Dette innebærer en stor bredde hva gjelder både teoretiske kunnskaper, hvilket gir gode differensialdiagnostiske muligheter, som hva gjelder rent kliniske og praktiske kunnskaper. Fordelen med denne tilnærmingen, er at det gir et mangfold av muligheter ved behandling av pasienter.

Hvordan er utdannelsen til naprapater?

Det er omlag 500 naprapater i Norge, og alle har tatt utdannelsen ved Naprapathögskolan i Stockholm. Utdannelsen til naprapat er en 4 år lang spesialistutdannelse innenfor manuell medisin. Studiet har sitt hovedfokus på anatomi, fysiologi, nevrologi, ortopedi, idrettsmedisin, rehabilitering og naprapati. Halve studiet er på denne måten inndelt i humanbiologiske og medisinske studier, og den andre halvdelen omfatter spesialiseringen innenfor yrket.

Behandling hos naprapat

Studiet er lagt opp slik at det hele tiden jobbes praktisk ved siden av teorien, og studentene utfordres kontinuerlig med praktiske og teoretiske prøver gjennom hele utdannelsen. Ved 2. termin begynner studentene å praktisere sine kunnskaper på pasienter ved Naprapathögskolans studentklinikk. Her får studentene benytte seg av de behandlingsteknikker de har avlagt eksamen i, under veiledning av autoriserte naprapater. Ved siden av studiene tar man i mot egne pasienter ved denne klinikken 2 dager pr uke, hvilket gjør at man får praktisert naprapati fortløpende. En nyutdannet naprapat har derfor allerede fire års pasienterfaring når de avlegger siste eksamen, og hovedoppgaven er levert.

Her kan du lese mer om Norges Naprapatforbund. Samtlige naprapater i Rygg og Rehab er medlem og forsikret av naprapatforbundet. Dette gir deg som pasient trygghet i valg av behandling, og behandler.

Hvordan er forskningen på naprapati?

Naprapathögskolan har et tverrfaglig samarbeid med Karolinska Institutet i Stockholm. Leger fra Karolinska underviser i anatomi, fysiologi, nevrologi og ortopedi ved Naprapathögskolan, hvilket gjør samarbeid innen forskningen på faget enklere. Studentene benytter seg av ressurser ved Karolinska Institutet når de gjør sitt eksamensarbeid i 8. termin, og Naprapathögskolans studentklinikk benyttes kontinuerlig til å samle inn data til ulike studier.

Informasjonsvideo om naprapati

Har du spørsmål, eller ønsker du å bestille time?

Timebestilling er enkelt å gjøre via vår online booking.

Har du spørsmål du gjerne vil ha svar på, kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på Tlf. 02385 eller sende e-post til post@rygg-rehab.no.

Vi svarer på alle henvendelser innen 24 timer.