Svimmelhet og krystallsyken

Har du spørsmål om Svimmelhet og krystallsyken?

Naprapat Kenneth Andersen

Kenneth Andersen

Naprapat, MNNF
mob/SMS: 948 49 618
kenneth@rygg-rehab.no

På denne siden om svimmelhet og krystallsyken, ta vi opp følgende:

  • Hva er krystallsyken?
  • Typiske symptomer på krystallsyken
  • Hva er årsaken til krystallsyken?
  • Forklaring av anatomien
  • Symptomer som tyder på sentral påvirkning (ikke balanseorgan)
  • Hvordan behandler man svimmelhet og krystallsyken?

På denne siden finner du forebyggende øvelser for nakken. De kan ha god effekt om svimmelheten har sammenheng med stivhet i nakken, noe som i de fleste tilfeller er vanlig.

Når vi får inn pasienter med svimmelhet som symptom, tar vi opp en grundig sykehistorie og undersøker nakken før vi går videre. Vi gjør også en grundig nevrologisk undersøkelse, samt tar blodtrykk for å utelukke alvorlig patologi.

Hva er krystallsyken?

Det finnes mange ulike diagnoser som BPPV, Mb. Meniere, Vestibularisnevritt og virus på balansenerven. Den vanligste er BPPV (Benign Paroxysmal Positional Vertigo), også kjent på folkemunne som krystallsyken, som er en godartet posisjonell svimmelhet. Les lenger ned på siden om en mer utdypende forklaring på hva tilstanden er.

Typiske symptomer på krystallsyken

Svimmelheten er kortvarig og rotatorisk. Dette betyr at det oppleves som at det går rundt som en karusell når nakken er i visse posisjoner. Opplever du svimmelhet når du våkner om morgenen, eller når du legger deg på en av sidene eller vrir på hodet, noe som blir provosert av en spesiell bevegelse kan det være at du er rammet av krystallsyken.

Typisk for krystallsyken er kortvarige (10-30 sekunder), kraftige anfall av svimmelhet med følelsen av at omgivelsene snurrer. Det er svært ubehagelig, men ikke farlig.

Svimmelhet og krystallsyken

Hva er årsaken til krystallsyken?

Krystallsyken rammer både kvinner og menn, men er vanligst hos kvinner over 50 år. Man kan ikke alltid fastslå den utløsende årsaken, men tilstanden kan oppstå etter slag mot hodet, migreneanfall, vestibularisneuritt eller om man har en tidligere skade i øret. Det kan også forekomme etter lengre perioder med stress og stive nakkemuskler.

  • På denne siden kan du lese mer om hvordan vi behandler nakkesmerte.

eppleys dix hallpike krystallsyken nakke behandling

Forklaring av anatomien

Balanseorganet i øret består av tre bueganger og to krystallfylte sekker. Hele systemet er fylt med en væske. Buegangene er orientert i tre ulike plan for å gi informasjon om hodets bevegelser i alle retninger. Informasjonen samles ved trykkfølsomme reseptorer i buegangene.

Væsken i buegangene skal normalt være klar, men ved krystallsyken har krystaller (otolitter) løsnet fra sekkene og flyter fritt. Dersom krystallene klumper seg sammen, vil væskeflyten endres og de trykkfølsomme reseptorene gir feil signaler til hjernen om at hodet beveger seg selv etter bevegelsen har stoppet. Det er normalt at denne feilen kun ligger på enten høyre eller venstre balanseorgan, og det underøkes nøyaktig med en dix hallpike manøver, for å se om symptomene provoseres frem.

Den vanligste typen av krystallsyke er når krystaller hoper seg opp i den bakre buegangen, dette på grunn av anatomien, og at de har lettest for å nå hit.

Krystallsyken oppstår oftest etter at man har vært i ro over lengre tid og krystallene har fått mulighet til å klumpe seg, for eksempel etter man har sovet. Når man da beveger på hodet vil trykkforandringene i øret være mye kraftigere enn normalt. Øynene begynner å slå mot en side (nystagmus) og man får følelsen av at omgivelsene snurrer. Når krystallene har sluttet å bevege seg, normalt etter 10-30 sekunder, vil svimmelheten avta.

Svimmelhet og krystallsyken

Symptomer som tyder på sentral påvirkning (ikke balanseorgan)

Kraftig hodepine, taleproblemer, dobbeltsyn, vanskeligheter med å svelge, lammelser eller en «rar» følelse i ansikt, armer eller ben. Har du noen av disse symptomene i sammenheng med svimmelhet, ta kontakt med legevakten.

Hvordan behandler man svimmelhet og krystallsyken?

Krystallsyken kan gå over av seg selv i løpet av dager eller uker, men det kan også være nødvendig med behandling. Tilbakefall er vanlig, men det er som oftest en opphopning av krystaller i samme buegang hver gang, og det vil da være lettere å behandle.

Det finnes også øvelser man kan gjøre hjemme på egenhånd, både for å forebygge og behandle. Vi behandler ofte nakken for å normalisere status i muskler og ledd, kombinert med eppleys manøver for å normalisere kalkkrystallene i buegangene. Denne spesielle manøveren gjøres 3-4 ganger med en ukes mellomrom. Det anbefales å sove på ryggen 2-3 dager etter manøveren er gjennomført.

Har du spørsmål, eller ønsker du å bestille time?

Timebestilling er enkelt å gjøre via vår online booking.

Har du spørsmål du gjerne vil ha svar på, kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på Tlf. 02385 eller sende e-post til post@rygg-rehab.no.

Vi svarer på alle henvendelser innen 24 timer.