Jedrek Ksiazkiewicz

Massør Jedrek Ksziazkiewicz

Fysioterapeut / Massør, MNFF
mob/SMS: 483 95 655
jedrek@rygg-rehab.no

Jedrek Ksiazkiewicz har 5 års utdannelse som fysioterapeut ved Fysioterapihøgskolen i Wroclaw, Polen. Ved siden av studiene jobbet han som frivillig ved ortopedisk og nevrologisk avdeling på sykehuset i Walbrzych, Polen. Straks etter bachelorgraden var fullført, jobbet han som massør på et kurbad samtidig som han begynte sine masterstudier. Siden 2015 har han vært autorisert som fysioterapeut i Norge.

Jedrek har hatt språkpraksis ved Filtvet Helsetun, et senter for rehabilitering i Hurum. Han snakker i dag flytende norsk, og har tidligere jobbet som massør på klinikk i Oslo. Han jobber nå hos oss på heltid, og tilbyr fysioterapi, klassisk massasje og kopping. Han tilpasser behandlingen etter hver enkelt pasient sitt ønske og behov. Hans behandlinger er enten på 30 eller 60 minutter avhengig av problemstilling.

Jedrek er oppvokst i Polen, og bor i Sande utenfor Drammen. På fritiden er han interessert i sykling, fotball og å være sammen med familien. Jedrek gjør også behandlinger ute på bedrift flere dager i uken ved siden av jobben på klinikk.

Jedrek Ksiazkiewicz jobber ved følgende klinikker:

  • Mandag: Rygg og Rehab Røyken kl 12.30 – 20
  • Tirsdag: Rygg og Rehab Røyken kl 15 – 20
  • Onsdag: Rygg og Rehab Drammen kl 14.30 – 19
  • Torsdag: Rygg og Rehab Drammen kl 15 – 19
  • Fredag: Akuttvakt etter avtale
  • Lørdag: Akuttvakt etter avtale
  • Søndag: Akuttvakt etter avtale

Trykk her for å bestille time hos Jedrek i Drammen, eller her for Røyken.

Jedrek Ksiazkiewicz er medlem i Norsk Fysioterapiforbund. Dette gir deg som pasient trygghet mht valg av behandling og behandler. Medlemskapet innbefatter yrkesskadeforsikring.