Klinisk Ortopedisk Medisin

Har du spørsmål om Klinisk Ortopedisk Medisin?

Naprapat Kenneth Andersen

Kenneth Andersen

Naprapat, MNNF
mob/SMS: 948 49 618
kenneth@rygg-rehab.no

På denne siden om klinisk ortopedisk medisin, tar vi opp følgende:

  • Hva er klinisk ortopedisk medisin?
  • Hvordan er utdanningen til klinisk ortopedisk medisin?
  • Informasjonsvideo om hvordan man undersøker et ledd

Hva er Klinisk Ortopedisk Medisin?

Klinisk Ortopedisk Medisin er et klinisk undersøkelses- og behandlingssystem for diagnostisering, og behandling av plager i muskler og ledd. Det forkortes ofte OMI, som står for Orthepedic Medicine International. De fleste terapeutene i Rygg og Rehab har tatt, eller er under utdanning innen dette systemet. Vi jobber ut ifra retningslinjene som er basert på den britiske ortopeden James Cyriax sitt arbeid innenfor diagnostisering og manuell behandling av lidelser fra muskel- og skjelettapparatet. Ved mistanke om tilstander vi ikke behandler, sendes man videre til lege for vurdering og ev. billeddiagnostikk i vårt tverrfaglige nettverk. Du kan lese mer om dette samarbeidet i artikkelen om kortisoninjeksjon.

Klinisk ortopedisk medisin

Hvordan er utdanningen i OMI?

Etterutdannelsen innen OMI er en modulbasert spesialistutdannelse som vanligvis går på deltid over 5 år, og således et tillegg til den 4-årige naprapatutdannelsen. Hovedvekten i OMI-utdannelsen blir lagt på å undersøke og vurdere hver enkelt pasient, slik at man velger riktig behandling fra første besøk. Etterutdanningen er godkjent av Den Norske Legeforening, da også mange leger som jobber med idrettsmedisin fordyper seg innen dette fagfeltet. Her kan du se en kort informasjonsvideo om hvordan man utfører standard undersøkelse av legg, ankel og fot etter OMI-prinsippene. Videoen er med Are Ingemann, som er en av lærerne i OMI-utdannelsen. Fordelen med å jobbe etter disse prinsippene, som fremgår av videoen, er at man har en rød tråd i den kliniske undersøkelsen. Dette gjør at man jobber mer strukturert i pasientbehandlingen, ettersom man tidlig i forløpet har en mistanke om hva som er årsaken til smertene, og velger da riktig tiltak fra begynnelsen av.

Har du spørsmål, eller ønsker du å bestille time?

Timebestilling er enkelt å gjøre via vår online booking.

Har du spørsmål du gjerne vil ha svar på, kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på Tlf. 02385 eller sende e-post til post@rygg-rehab.no.

Vi svarer på alle henvendelser innen 24 timer.