Idrettsskader

Har du spørsmål om Idrettsskader?

Naprapat Jørn Hogseth

Jørn Hogseth

Naprapat, MNNF
mob/SMS: 959 93 122
jorn@rygg-rehab.no

På denne siden om idrettsskader, tar vi opp følgende:

 • Hva er idrettsskader?
 • Akutte idrettsskader
 • Hva er belastningsskader?
 • Typiske belastningsskader

Vi behandler idrettsskader daglig ved våre klinikker. Enten du har pådratt deg en skade i fotball, håndball, innebandy, langrenn, ishockey, kampsport, tennis, golf, triathlon, løping eller sykling, så har vi spisskompetanse på hvordan vi får deg tilbake igjen. Vi gjør en grundig undersøkelse av kroppen din, finner svake linker / energilekkasjer / problemområder, og finner en løsning slik at du blir raskere bra.

Hva er idrettsskader?

Alle som har drevet med idrett vet hvor fort gjort det er å bli skadet i forbindelse med trening og konkurranse. Det er da viktig å vite hva slags skade som har oppstått, og hvordan skaden skal behandles i øyeblikket og i tiden etter skadens debut. Det er også viktig å kunne forebygge alle typer av idrettsskader. De fleste idrettsskader rammer muskler, sener og leddbånd. Dette kalles bløtdelsskader, og kan deles inn i akutte skader og belastningsskader.

Vi vet at det er viktig for både trener, utøver og annet støtteapparat å kjenne til karakteristiske tegn på ulike typer idrettsskader, slik at skadene kan bli tatt hånd om på en riktig måte så fort som mulig. I en konkurransesituasjon er det lett å fortrenge smertene som oppstår etter en skade, ettersom man ønsker å fortsette og håper på at skaden er liten, og at den vil gi seg etterhvert. Det er ikke alltid like lett å være fornuftig og stoppe mens leken er god, men ofte kan man oppdage at skaden er mer alvorlig, og den kunne vært mindre dersom man hadde stoppet i tide. Det er derfor fordelaktig å ha gode kunnskaper om idrettsskader, slik at en kan unngå langvarig fravær fra idretten.

 • På denne siden kan du lese mer om 5 vanlige løpeskader, og hvordan du forebygger dem med enkle øvelser.

Idrettsskader løpeskader

Akutte idrettsskader

En akutt skade er som oftest en bløtdelsskade som oppstår når muskler, sener eller leddbånd utsettes for en plutselig belastning, som er større enn det kroppen kan håndtere. Disse skadene kan deles inn i to kategorier: Direkte skader, der muskelen trykkes mot bein og muskelvev brister. For eksempel en lårhøne. Eller indirekte skader, også kalt strekkskader. Denne typen skade sitter ofte ved utspring/feste eller i overgangen muskel/sene. For eksempel ved overtråkk i ankelleddet. Graden av aktivitet ved skadedebut er i stor grad med på å bestemme skadens omfang og behandlingstid.

Årsaker til akutte skader kan være at man er dårlig trent, mangelfull oppvarming, gammel skade som ikke har grodd skikkelig, arrvev, melkesyre, kulde eller stive muskler. Den vanligste årsaken til en idrettsskade, uavhengig av idrett, er som regel dårlig rehabilitering av en tidligere skade.

Symptomene på akutt skade kan være hugg og smerte, hakk eller en grop i muskelen, ømhet, hevelse, misfarging, evt krampe. Man kan også kjenne smerte når man bruker muskelen. Eksempler på akutte idrettsskader kan være meniskskader og båndskader i kneet. Overtråkk, forstuelse i ankelen. Støtskade mot forsiden av låret (lårhøne) og strekkskade på baksiden av låret samt lyskestrekk.

De aller første minuttene er meget viktige ved en bløtdelsskade, hvor omfanget på skaden avgjøres. Dette påvirker prognosen, det vil si tiden til man blir frisk. Jo større hevelse, desto lengre tid tar det før skaden heles igjen. Det betyr at hurtig og riktig akuttbehandling gir en mye kortere rehabiliteringstid. Før man kan komme tilbake igjen til idrett bør man ha full styrke, full/normal bevegelighet, full balanse/koordinasjon, smerefrihet. OBS!! Det er altfor vanlig at utøveren starter med maksimal trening med det samme man er smertefri.

Spørsmål knesmerter

Hva er belastningsskader?

En belastningsskade oppstår på grunn av at vevet blir utsatt for gjentatte små belastninger, som hver for seg er godt innenfor vevets tåleevne. Det kan være at man feilbelaster, eller at man har en uhensiktsmessig teknikk. Når disse uheldige omstendighetene oppstår gjentatte ganger, kan det føre til at det oppstår en belastningsskade.

Hos barn oppstår gjerne slike rundt knoklenes vekstsoner. Hos voksne kan det oppstå noe som kalles tretthetsbrudd, dette er noe som skjer over tid ved at gjentatte feilbelastninger ender som et brudd i selve knokkelen. En belastningsskade opptrer som regel i overgangen mellom en muskel og en sene og overgangen mellom en knokkelen og en sene, en muskelfascie eller et leddbånd. Et eksempel på dette er det vi kaller for beinhinnebetennelse.

Padel skade

Tidligere var det mest vanlig at belastningsskader oppsto innenfor utholdenshetsidretter, som hadde større treningsmengde. I dag er det slik at mange idrettsgrener opererer med store treningsmengder på kort tid. Selv innenfor mosjonsidretter er det slett ikke unormalt at utøverne er plaget med belastningsskader. Spesielt mange er plaget av det man kan benevne som beinhinnebetennelse og akillessenebetennelse. Dette kan ha sammenheng med mangelfull restitusjon.

Det er viktig å være klar over hvilke symptomer som melder seg tidlig, og endre på treningsmønstret sitt for å se om plagene forsvinner. Hvis man ikke tar hensyn til dette vil belastningsskadene opptre mer smertefullt, komme tidligere, og treningen må avbrytes totalt i en periode.

Typiske belastningsskader

 • Beinhinnebetennelse
 • Akillessenebetennelse
 • Tretthetsbrudd
 • Løperkne
 • Hopperkne
 • Schlatters

Undersøkelser viser at det tar tre ganger så lang tid å lege en skade som det tar fra du merker de første symptomene, til behandlingen blir satt inn. Det viser seg at skaden utvikler seg langsomt, og tilhelingen skjer også i et like langsomt tempo. Det må derfor understrekes at det er viktig å ta de første symptomene på alvor.

Det er viktig å finne svar på hvorfor skaden har oppstått og hvordan treningssitasjonen så ut i perioden smertene oppstod. Dette kan vi hjelpe deg med. Det er også viktig å se på fysiske disposisjoner som kan være med å gjøre at en er spesielt disponert for belastningsskader. Det kan være feilstillinger i føttene, infeksjoner, jernmangel eller overtrening. En uhensiktsmessig teknikk kan også forårsake belastningsskader.

Gjennom ulike massasjeteknikker, tøyningsøvelser og manipulasjonsteknikker kan naprapaten hjelpe deg å komme fortere tilbake til aktivitet igjen, og være med på å hindre videre utvikling av skaden. Det å gjøre en endring i treningsinnholdet, og redusere treningsmengden bidrar også til at symptomene kan minske, og skaden blir bedre. Det er viktigst at saken tas på alvor fra første stund for å hindre langvarige plager. Når smertene er borte er det viktig å starte trening med moderate mengder og intensitet. Gradvis opptrapping av treningen er en forutsetning for at skaden skal heles totalt.

Rygg og Rehab skulder

Har du spørsmål, eller ønsker du å bestille time?

Timebestilling er enkelt å gjøre via vår online booking.

Har du spørsmål du gjerne vil ha svar på, kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på Tlf. 02385 eller sende e-post til post@rygg-rehab.no.

Vi svarer på alle henvendelser innen 24 timer.